Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza do skorzystania z programu finansowania kosztów egzaminów, pozwalających na zdobycie niezbędnych certyfikatów, dyplomów oraz licencji zawodowych. Celem inicjatywy jest wsparcie osób dążących do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Procedura składania wniosków: Zainteresowane osoby mogą składać wnioski zarówno osobiście w siedzibie urzędu przy ulicy Chopina w Mielcu, jak i elektronicznie poprzez platformy ePUAP lub praca.gov.pl. Wnioski papierowe przyjmowane są w godzinach pracy urzędu, natomiast te elektroniczne wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Zasady przyznawania dofinansowania: Program zakłada pokrycie pełnych kosztów egzaminów i licencji, jednakże ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia zależy od indywidualnej oceny celowości dofinansowania przez urząd. Dofinansowaniu podlegają tylko te szkolenia i egzaminy, które odbędą się najpóźniej do końca listopada 2024 roku. Wsparcie jest dostępne dla osób, które przedstawią planowane zatrudnienie po zdobyciu kwalifikacji, co musi być potwierdzone przez przyszłego pracodawcę.

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje na temat programu, w tym warunki finansowania indywidualnych szkoleń, są dostępne u doradców Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu. Kontakt możliwy jest telefonicznie lub bezpośrednio w urzędzie. Program jest skierowany szczególnie do młodych osób do 30. roku życia, których uczestnictwo poprzedzone będzie oceną umiejętności cyfrowych.

Źródło: https://mielec.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024