Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie szkoleń indywidualnych. Proces aplikacyjny rozpoczął się 2 lutego i potrwa do końca października bieżącego roku. Zainteresowani mogą dostarczać dokumenty zarówno tradycyjnie – w siedzibie urzędu przy ulicy Chopina 16A, jak i elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub portalu praca.gov.pl.

Program szkoleń skierowany jest do osób poszukujących zatrudnienia, które mogą przedstawić uzasadnienie potrzeby udziału w kursie oraz deklarację przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po jego ukończeniu. Wartość wsparcia może osiągnąć wysokość 300% średniego wynagrodzenia, co otwiera przed kandydatami szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Jednakże, kursy e-learningowe, językowe oraz związane z prawem jazdy są wyłączone z finansowania, z pewnymi wyjątkami.

Dla młodych osób do 30. roku życia przewidziano specjalne procedury, w tym ocenę umiejętności cyfrowych. Decyzja o skierowaniu na szkolenie uzależniona jest od braku innych możliwości zatrudnienia dla wnioskodawcy i będzie poprzedzona sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania. Wszystkie wnioski oceniane są w kolejności ich wpływu, a środki na realizację programu mogą ulec wyczerpaniu, co skutkować będzie zakończeniem naboru.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad finansowania dostępne są u doradców: Marty Nagaś i Joanny Pawłowskiej, pod numerem telefonu 17 7880083, a także w dokumentacji dostępnej na stronie Urzędu.

Źródło: https://mielec.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024