Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mielcu tworzą kompetentni i doświadczeni oficerowie. Na czele struktury stoi mł. insp. Tomasz Grazda, który służbę w Policji rozpoczął w 2002 roku. Jego edukacja obejmuje studia I stopnia ze specjalnością Resocjalizacja, ukończone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a także studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Tytuł magistra to efekt ukończenia Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji. Swoje kwalifikacje wzbogacił również o studia podyplomowe z zakresu Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu, Zarządzania Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej oraz Zarządzania Kryzysowego.

Stanowiska kierownicze, na których Grazda pełnił służbę, obejmują m.in. Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji, Zastępcę oraz I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu. Od stycznia 2022 roku piastuje funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu. Swoje zaangażowanie i profesjonalizm potwierdza licznymi odznaczeniami, w tym Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Następnym kluczowym członkiem kierownictwa jest nadkom. Paweł Leś, służący od 2007 roku. Jego edukacyjne tło obejmuje studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra. Wiedzę specjalistyczną pogłębił, kończąc studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku ukończył szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, co zaowocowało awansem na pierwszy stopień oficerski. Na swoim koncie ma również służbę na stanowiskach kierowniczych, w tym Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Miejskiej Policji w Mielcu i od 23 lutego 2022 roku – stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.

Trzecim istotnym członkiem kierownictwa jest kom. Ryszard Łabaj, który karierę w Policji rozpoczął w 2006 roku. Ukończył studia o specjalności Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, zdobywając tytuł magistra w 2014 roku. Dalsze kształcenie kontynuował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kryzysowego. Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych obejmuje Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu, a od 25 stycznia 2023 roku – funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.

Źródło: https://mielec.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024