Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu przedstawia pierwszą w tym roku możliwość uzyskania wsparcia finansowego na studia podyplomowe. Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od początku lutego do końca listopada bieżącego roku, zarówno osobiście w siedzibie Urzędu przy ulicy Chopina, jak i zdalnie – za pośrednictwem platformy ePUAP lub serwisu praca.gov.pl. Wszystkie wnioski elektroniczne wymagają potwierdzenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Program finansowania ma na celu wspieranie osób, które planują rozpocząć zatrudnienie po zakończeniu studiów podyplomowych. Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o programie studiów oraz deklarację przyszłego pracodawcy. Wysokość wsparcia może osiągnąć do 300% przeciętnego wynagrodzenia, jednak ostateczna decyzja będzie zależeć od indywidualnej oceny przez Urząd Pracy.

Decyzje o przyznaniu wsparcia będą podejmowane na podstawie kolejności wpływania kompletnych wniosków. Ważne jest, aby wnioski były złożone w wyznaczonym terminie, gdyż te, które wpłyną poza nim, będą rozpatrywane negatywnie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku dostępne są w załącznikach do ogłoszenia oraz u pracowników Urzędu Pracy – Marty Nagaś i Joanny Pawłowskiej.

Źródło: https://mielec.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024